Image
Image

Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh 5 tháng đầu năm 2023 tiếp tục ổn định. Năng suất và sản lượng vụ Đông Xuân 2022-2023 tăng so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp và sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu duy trì được sự phát triển. Các ngành thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao. An ninh trật tự xã hội được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.