Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp của Tổng cục thống kê

Thông báo tập huấn (chiều ngày 29.12.2020) và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp của Tổng cục Thống kê (TaskGov)

Phần mềm quản lý công việc TASKGOV sẽ giúp cho ban lãnh đạo TCTK, lãnh đạo các Cục Thống kê địa phương giao việc cho cán bộ, chuyên viên phụ trách thông qua điện thoại di động, máy tính bảng… theo từng đầu mục công việc, dự án; nắm bắt tức thời tình hình thực hiện nhiệm vụ đã giao đến từng dự án, từng chuyên viên phụ trách thực thi nhiệm vụ; thống kê nhanh được số liệu mà không cần cấp dưới báo cáo, nhằm góp phần đưa ra chỉ đạo điều hành kịp thời;  Đánh giá chính xác năng suất và hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên trong cơ quan cũng như trong toàn ngành.

Đối với các chuyên viên, phần mềm TASKGOV sẽ giúp tiếp nhận tức thời nhiệm vụ cấp trên giao; phân loại công việc theo thời gian hoàn thành và mức độ ưu tiên; sắp xếp lịch làm việc phù hợp; dễ dàng theo dõi thời gian hoàn thành việc, nhắc việc, tiến độ công việc; sử dụng phần mềm mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị di động, máy tính…; tra cứu thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian tra cứu và tìm kiếm; báo cáo công việc nhanh chóng, tức thời; tăng năng suất lao động, uy tín với ban lãnh đạo

Thời gian Nội dung
13h30 – 14h00 - Set up máy móc thiết bị, kết nối zoom

14h00 – 15h15

- Giới thiệu Tổng quan về phần mềm quản lý công việc của Tổng cục Thống kê

- Giới thiệu cơ chế hoạt động, giao diện trên phần mềm

- Hướng dẫn cài đặt, đăng nhập trên phần mềm
15h15 – 16h00

- MISA đưa ra ví dụ đơn giản, phân tích luồng quy trình thực hiện trên phần mềm

- Hướng dẫn các tính năng, tiện ích của phần mềm

16h00 – 17h15

- Chuyên viên Tổng cục cùng thao tác thực hiện ví dụ với chuyên viên MISA trên phần mềm bằng tài khoản demo

- Chuyên viên Tổng cục thực hiện đăng nhập và thực hành trên tài khoản thực tế

17h15 – 17h30

- Tổng kết buổi tập huấn

Link truy cập hệ thống TaskGov: https://taskgov.misa.vn/login 

Tài khoản đăng nhập: Địa chỉ Email ngành thống kê
Mật khẩu mặc định: 12345678@Abc

Ứng dụng Misa TaskGov trên điện thoại HĐH Android  
Ứng dụng Misa TaskGov trên điện thoại HĐH IOS   
Tham gia nhóm Zalo hỗ trợ TaskGov

 

Về tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm TaskGov công chức download tại link sau:


In bài này