Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

         Sáng ngày 14/7/2021, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Cục trưởng Đỗ Tấn Xuân và Phó Cục trưởng Nguyễn Quang Phước tham dự và đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị tại trụ sở Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk có có lãnh đạo, công chức, người lao động các phòng nghiệp vụ khối Văn phòng Cục, đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê Thành phố Buôn Ma Thuột, Chi cục Thống kê huyện Cư M’gar. Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có Lãnh đạo, công chức, người lao động tại các Chi cục Thống kê khu vực, huyện.

       Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk Đỗ Tấn Xuân đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị, đã đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và tích cực góp ý, đề xuất những vấn đề để nâng cao vị thế của ngành Thống kê tại địa phương.

Thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-TCTK, ngày 30/9/2020 của Tổng cục Thống kê về việc giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua năm 2021 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các yêu cầu cung cấp thông tin của lãnh đạo địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2021 Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê và địa phương giao, thực hiện tất cả các báo cáo theo đúng kế hoạch, thời gian quy định. Triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc điều tra, Tổng điều tra; nghiệm thu, xử lý, nhập tin tất cả các cuộc điều tra, cụ thể như sau:

1. Phòng Thống kê Tổng hợp

1.1. Biên soạn và phổ biến thông tin

Biên soạn các báo cáo kinh tế - xã hội

Thực hiện đầy đủ các báo cáo nhanh, báo cáo phân tích từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, báo cáo chính thức số liệu Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo kế hoạch được giao, gửi báo cáo qua Hệ thống chấm điểm thi đua của Tổng cục Thống kê đúng thời gian quy định, chất lượng báo cáo ngày càng được nâng lên, phản ánh sát tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng dùng tin. Báo cáo số liệu đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực; đồng thời thống nhất về các chỉ tiêu phân tổ, về cơ cấu cũng như về tốc độ phát triển của các chỉ tiêu báo cáo (đặc biệt là các chỉ tiêu tổng hợp). 

Thực hiện bóc tách số liệu các quý trong năm 2021 và so sánh giữa các kỳ trong năm. Ngoài các chỉ tiêu báo cáo theo hệ thống maket kinh tế - xã hội của Vụ chuyên ngành, đã thực hiện thêm các chỉ tiêu như: Thu chi ngân sách hàng tháng, giá trị sản xuất ngành xây dựng quý, năm. Tác động của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương... nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng số liệu kinh tế - xã hội phục vụ Trung ương và địa phương.

Bên cạnh các báo cáo gửi về Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê còn thực hiện các báo cáo nhanh, chính thức về ước tính tăng trưởng kinh tế (GRDP) phục vụ kịp thời sự điều hành, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành trong các kỳ họp.

Biên soạn Niên giám thống kê

Đã triển khai biên soạn và hoàn thành Niên giám thống kê cấp tỉnh năm 2020 theo maket của TCTK, phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và phục vụ tốt cho các đối tượng dùng tin, đúng thời gian quy định. Niên giám Thống kê năm 2020 được biên soạn song ngữ với hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm cung cấp thông tin trên diện rộng, đáp ứng được yêu cầu của mọi đối tượng dùng tin, đặc biệt các đối tác đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk.

Nhìn chung, công tác triển khai biên soạn niên giám thống kê được quan tâm triển khai sớm, chất lượng số liệu được bảo đảm, độ tin cậy ngày một tốt hơn, số liệu thống kê về Dân số và lao động; Tài khoản quốc gia; Đầu tư và xây dựng; Vận tải, bưu chính viễn thông; Giáo dục và y tế... đã được tính toán và cập nhật lại do có sự điều chỉnh của Tổng cục Thống kê.

1.2. Phổ biến thông tin

Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 723/QĐ-CTK ngày 14/12/2020, các đơn vị thuộc Cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc biên soạn, phổ biến các thông tin thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo thời gian quy định, gồm: Chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc Cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong 6 tháng đầu năm 2021.

Đặc biệt kể từ tháng 01 năm 2021 đến nay, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đã  thực hiện phổ biến thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử của đơn vị (thongkedaklak.gov.vn). Ngoài những thông tin về hoạt động của ngành Thống kê Đắk Lắk, các ấn phẩm như báo cáo kinh tế - xã hội, Inforgraphics kinh tế - xã hội tháng, quý, năm thường xuyên được cập nhật để phục vụ nhu cầu của người dùng tin. Đặc biệt thông tin về cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và các chỉ tiêu thống kê luôn được trình bày một cách sinh động, rõ ràng phục vụ tốt cho công tác thống kê 6 tháng đầu năm 2021.

Các ấn phẩm về kinh tế - xã hội của ngành còn được phổ biến đến các cấp, các ngành nhằm phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Cục Thống kê còn đăng tải trên hệ thống đèn Led trước cơ quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Phòng Thống kê Tổng hợp đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 với đầy đủ các cơ quan báo chí và các sở, ban, ngành có liên quan. Các số liệu thống kê kinh tế - xã hội, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đầu năm 2021 do TCTK tính toán gửi về địa phương công bố, đã được trình bày tại buổi Họp báo. Nhìn chung, buổi Họp báo đã diễn ra thành công tốt đẹp, các thông tin về buổi Họp báo đã được các cơ quan báo chí đăng tải trên các trang thông tin của báo và được chia sẻ rộng rãi đến các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

1.3. Công tác phân tích, dự báo thống kê

Thực hiện các báo cáo phân tích, dự báo thống kê đầy đủ, đúng thời gian và chất lượng báo cáo dần được nâng lên.

Đối với các chỉ tiêu dự báo ngắn hạn: Tập trung vào việc phân tích, mô tả và dự báo các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp như quy mô diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây trồng chủ yếu, quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm…, các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp tập trung dự báo về kết quả sản xuất công nghiệp theo ngành cấp II, chỉ số sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp theo tháng, quý, năm. Đối với các chỉ tiêu thương mại dịch vụ như tổng mức lưu chuyển, doanh thu dịch vụ và chỉ tiêu tổng hợp (GRDP) dự báo theo quý, 6 tháng và cả năm. 

Đối với các chỉ tiêu dự báo dài hạn: Tập trung đánh giá phân tích và dự báo tổng giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, quy mô dân số, mức độ tăng trưởng GRDP…

Thực hiện tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu của các chuyên ngành đồng thời thực hiện phân tích dự báo kinh tế xã hội chung của cả tỉnh phục vụ cho việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của địa phương, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, công tác chỉ đạo, điều hành của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Bên cạnh đó việc phân tích và dự báo thống kê còn cung cấp thông tin định hướng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, tổ chức.

1.4. Công tác pháp chế, tuyên truyền

Thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 6 tháng đầu năm Cục Thống kê Đắk Lắk đã triển khai, thực hiện đầy đủ các loại báo cáo theo biểu mẫu, đúng thời gian quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 không phát sinh trường hợp phải áp dụng Luật, Nghị định để xử lý vi phạm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra trong phạm vi toàn ngành Thống kê tỉnh Đắk Lắk.

Thường xuyên theo dõi nắm tình hình để xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra khiếu nại, tố cáo để có biện pháp xử lý dứt điểm, kịp thời giải quyết đúng quy trình, các vụ việc khiếu nại, tố cáo (nếu có) không để kéo dài và phát sinh điểm nóng.

  Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của Cục Thống kê. Nhận thức được điều đó, cùng với sự quan tâm của Tổng cục Thống kê, của các tổ chức, cá nhân tại địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thống kê đã chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng thuộc Cục, các Chi cục Thống kê cấp huyện triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, người lao động trong ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan để công chức, người lao động trong đơn vị nắm bắt kịp thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nghiêm túc thực hiện, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đồng thời chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với công chức trong ngành Thống kê: Thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê thông qua các kỳ tập huấn, kiểm tra, thanh tra, các kỳ giao ban, tập trung triển khai các văn bản và tổ chức Hội nghị phổ biến. Toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk nắm được các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê, đặc biệt là Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật, các văn bản có liên quan đến Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã…

Đối với các cán bộ công chức ngoài ngành: Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, đặc biệt là cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tuyên truyền trên đèn LED trước cổng cơ quan.

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế 2021 được thực hiện kịp thời, đầy đủ và rộng khắp trên toàn tỉnh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử ở cấp tỉnh và cấp huyện; sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh; tuyên truyền Băng rôn, khẩu hiệu; pa-nô, áp phích, logo tại nơi công cộng.

 Đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra, từ đó huy động toàn xã hội tích cực tham gia cuộc Tổng điều tra và động viên, khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu.

  1.5. Công tác Thanh tra, kiểm tra

  Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tiến hành thanh tra thực hiện Phương án 02 cuộc điều tra, công tác thanh tra tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác tuyển chọn điều tra viên, công tác tập huấn nghiệp vụ của giám sát viên và điều tra viên, phân công chỉ đạo của Chi cục, công tác giám sát, phương pháp thu thập thâp tin, kết quả điều tra ghi phiếu của điều tra viên, đánh giá chất lượng số liệu điều tra… Qua thanh tra, kiểm tra không phát hiện trường hợp vi phạm phương án điều tra.

Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện tốt, đã công khai minh bạch hoạt động của đơn vị bằng nhiều hình thức như công khai trong các cuộc họp giao ban hàng tháng; công khai trong Hội nghị công chức và niêm yết công khai Quyết định giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, công khai thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020… thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp thu những ý kiến và tâm tư nguyện vọng của công chức và người lao động về chế độ chính sách để có những giải đáp kịp thời, tạo không khí vui vẻ, sự đồng thuận trong đơn vị. Công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài sản, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thuận lợi.

2. Phòng Thống kê Kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2021 phòng Thống kê Kinh tế đã thực hiện đầy đủ các báo cáo nhanh, báo cáo phân tích, báo cáo ước tính thuộc các lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư, thương mại, giá, dịch vụ và vận tải.

Các báo cáo đều có so sánh với báo cáo của năm trước, chất lượng số liệu đã được coi trọng, hầu hết các báo cáo đã có thuyết minh đã đánh giá sát tình hình thực tế của địa phương, gửi đủ số lượng biểu và đúng thời gian quy định. Nguồn số liệu có sự thống nhất giữa các ngành có liên quan như Sở NN &PTNT, Sở Công Thương, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, các Công ty trên địa bàn toàn tỉnh như: Công ty cao su, Công ty Cấp thoát nước, Công ty vệ sinh môi trường, Điện lực tỉnh…

Ngoài ra còn thực hiện rà soát số liệu GRDP ngành Nông lâm nghiệp, thủy sản; Công nghiệp - xây dựng; Thương mại dịch vụ và các báo cáo đột xuất khi địa phương và lãnh đạo yêu cầu, đã phản ánh kịp thời tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, Công nghiệp, Xây dựng, Vốn đầu tư, Thương mại dịch vụ, biến động giá cả thị trường.

Đã thực hiện rà soát số liệu GO phục vụ biên soạn GRDP ước tính 6 tháng đầu năm 2021 đúng theo quy định, chất lượng số liệu ngày càng nâng cao và đánh giá đúng với thực trạng kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Phòng Thống kê Xã hội

Công tác thu thập thông tin qua chế độ báo cáo được thực hiện theo đúng chế độ quy định, Phòng nghiệp vụ được phân công tổng hợp báo cáo của các đơn vị đã chủ động phân công cho các công chức phụ trách từng đơn vị thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, nên việc thu thập thông tin qua chế độ báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2021 được đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu.

Việc thu thập các chỉ tiêu xã hội môi trường khá phức tạp với nhiều đầu mối ở các sở, ngành khác nhau của địa phương, trong khi nhu cầu về chỉ tiêu này ngày càng cao. Việc triển khai Chế độ báo cáo Ngành Thống kê theo Thông tư 01/2019 /TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ kế hoạch Đầu tư. Các đơn vị thực hiện tính tự giác chưa cao, chưa theo biểu mẫu thống nhất được ban hành nên công chức thống kê phải đến đơn vị để trực tiếp thu thập thông tin.

Thực hiện phân bổ dân số trung bình năm cho huyện, thị xã, thành phố.

Tham mưu in ấn, phát hành sách Tổng điều tra dân số năm 2019

Bên cạnh việc thực hiện các báo cáo theo kế hoạch, Phòng Thống kê Xã hội triển khai thực hiện thu thập kịp thời các diễn biến đột xuất về tình hình thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt, hạn hán, thiếu đói...

 

Quang cảnh hội nghị, tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

4. Phòng Thu thập thông tin thống kê

4.1. Triển khai thực hiện các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê

Công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Trong năm 2021 phòng Thu thập thông tin đã phối hợp với các cấp, các sở ngành trong tỉnh, các phòng, các Chi cục Thống kê cấp huyện, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đã hoàn thành công tác thành lập Ban chỉ đạo, tổ thường trực các cấp. Đã ban hành nhiều công văn, thông báo nghiệp vụ tới các cấp. Đã tham mưu cùng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị Tổng điều tra, tham mưu cùng Cục Thuế tỉnh ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện ghi phiếu điện tử trên trang webform. Đã triển khai các lớp tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế cả hai giai đoạn 1 và 2. Đã tuyển chọn đội ngũ điều tra viên cơ bản có đủ các điều kiện về sức khỏe, năng lực, đặc biệt là biết sử dụng thiết bị điện tử thông minh. Đã hoàn thành cơ bản điều tra giai đoạn 1 (đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp); đã và đang triển khai điều tra giai đoạn 2 (cơ sở SXKD cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng) của cuộc Tổng điều tra.

Bên cạnh tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Phòng Thu thập thông tin còn triển khai thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên theo kế hoạch, tổng hợp và báo cáo công tác thực hiện các cuộc điều tra thuộc các lĩnh vực: Thống kê công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư, thương mại, dịch vụ, giá; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dân số, lao động, xã hội môi trường.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2021 phòng Thu thập thông tin Thống kê đã bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt các cuộc điều tra, Tổng điều tra trên cơ sở phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, các Vụ Thống kê các chuyên ngành và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TW để chủ động tổ chức, triển khai đúng yêu cầu, thời gian và có chất lượng.

4.2. Về xử lý thông tin các cuộc điều tra

Công tác xử lý thông tin các cuộc điều dựa trên công tác giám sát, kiểm tra, phúc tra và xác minh lại thông tin tại địa bàn. Do đó thông tin các cuộc điều tra sau khi được xử lý đảm bảo được tính khách quan.

 Trên cơ sở kết quả điều tra hàng tháng, quý theo dàn mẫu đã chọn, phòng Thu thập thông tin Thống kê phân công công chức xử lý, nhập tin, tổng hợp báo cáo theo chương trình phần mềm theo quy định (trực tuyến online hoặc phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân).

4.3. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Hiện nay Cục Thống kê đang tiếp tục ứng dụng các phần mềm phục vụ cho một số cuộc điều tra từ công tác chọn địa bàn mẫu, chọn hộ mẫu cho đến công tác nhập tin, đồng bộ dữ liệu cho toàn tỉnh để kết nối, truyền dữ liệu về Tổng cục Thống kê theo quy định.

  Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức triển khai các Hội nghị trực tuyến tại Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện về công tác Tổ chức cán bộ, tập huấn công tác Văn phòng, nghiệp vụ các cuộc điều tra thống kê... đã tiết kiệm được chi phí lớn cho toàn Ngành trong việc tổ chức các Hội nghị tập huấn, hội nghị, hội thảo.

Tăng cường ứng dụng phiếu điều tra điện tử (CAPI), webform thay thế phiếu giấy trong các cuộc điều tra như: điều tra Doanh nghiệp, điều tra Khảo sát mức sống dân cư, Lao động việc làm, điều tra Giá, điều tra dân số... nhằm giảm chi phí in ấn và thời gian thu thập thông tin, xử lý, nhập tin các cuộc điều tra.

    Hiện nay Cục Thống kê Đắk Lắk đã xây dựng và chính thức vận hành trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 04/02/2021 theo Thông báo số 133/TB-CTK. Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đã quảng bá thông tin về ngành Thống kê nói chung và Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong công tác Thống kê, cung cấp số liệu về tình hình kinh tế xã hội tháng, quý, năm trên địa bàn.

Từng bước tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội thường kỳ, Niên giám Thống kê tỉnh Đắk Lắk và một số sản phẩm, ấn phẩm thống kê khác thông qua việc ứng dụng hình ảnh hóa dữ liệu thống kê. 

Thực hiện chữ ký số, gửi, nhận văn bản qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (eoffice) đảm bảo tính kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả.

5. Phòng Tổ chức – Hành chính

5.1. Công tác Tổ chức cán bộ

Công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ

Thực hiện Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TCTK ngày 20/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk;

 Cơ quan Cục Thống kê Đắk Lắk đang hoạt động theo mô hình mới gồm có 05 phòng, 09 Chi cục Thống kê cấp huyện, trong đó: 03 Chi cục Thống kê huyện, thành phố và 06 Chi cục Thống kê khu vực. Với mô hình trên, đơn vị thực hiện và triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được Tổng cục Thống kê giao.

Đã tham mưu văn bản xin ý kiến Tỉnh ủy về việc thành lập Chi bộ Chi cục Thống kê khu vực, xin ý kiến Liên đoàn Lao động tỉnh về thành lập Công đoàn cơ sở Chi cục Thống kê khu vực.

Công tác quy hoạch cán bộ

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thống kê tại công văn số 59/TCTK-TCCB ngày 18/01/2021 của Tổng cục Thống kê về việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021; Cục Thống kê đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch năm 2021, kết quả:

- Tổng cục Trưởng phê duyệt quy hoạch chức danh Cục trưởng: 02 người, chức danh Phó Cục trưởng: 03 người.

- Cục trưởng ban hành Quyết định phê duyệt lãnh đạo cấp phòng gồm: Trưởng phòng 05 đồng chí, Phó trưởng phòng 12 đồng chí, Chi cục trưởng 11 đồng chí, Phó chi cục trưởng 20 đồng chí.

Công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ

Công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển công chức được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Ngành và địa phương.

Thực hiện Công văn số 1112/TCTK-TCCB ngày 10/8/2020 của Tổng cục Thống kê về việc Xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp nhân sự của Phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện, trên cơ sở Quyết định 1533/QĐ-TCTK ngày 26/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 1622/QĐ-TCTK ngày 20/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Chi cục Thống kê khu vực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thống kê đã tổ chức họp để triển khai các bước theo hướng dẫn tại Công văn 1112/TCTK-TCCB, đã tiến hành hiệp thương với 15 Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy mà Chi cục Thống kê khu vực có trụ sở chính đóng trên địa bàn và các Huyện ủy quản lý nhân sự liên quan đến công tác đảng mà Cục Thống kê cần điều động. Rà soát, sắp xếp, bố trí biên chế, công chức vào mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện. Bố trí sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng, đánh giá, lựa chọn công chức có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức làm việc trong các đơn vị phù hợp với vị trí việc làm.

Cục trưởng Cục Thống kê Đắk Lắk đã Quyết định điều động 68 công chức nhận nhiệm vụ mới tại 05 phòng, 06 Chi cục Thống kê khu vực, 02 Chi cục Thống kê huyện, 01 Chi cục Thống kê thành phố; trong đó điều động và bổ nhiệm mới 23 lãnh đạo cấp Phòng và Chi cục (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là 08 người, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng là 15 người).

Đã ban hành Quyết định bổ nhiệm lại 01 Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Buôn Ma Thuột và miễn nhiệm một số công chức lãnh đạo do không đủ tiêu chuẩn khi sắp xếp lại nhân sự theo Đề án.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức được thực hiện thường xuyên nhằm tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê, kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị, các kiến thức bổ trợ theo vị trí việc làm, chức danh tiêu chuẩn. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nguồn quy hoạch lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hoá và phát triển liên tục đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện mới. Trong 6 tháng đầu năm 2021, số công chức tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị là 01 người, Trung cấp lý luận chính trị tại địa phương là 03 người; tham gia lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 10 người (09 công chức tập sự, 01 Thống kê viên cao đẳng); Nghiệp vụ Thống kê: 03 người, nghiệp vụ công tác thống kê: 04 người do Tổng cục Thống kê tổ chức.

Thực hiện chính sách tiền lương

Công tác nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích được thực hiện đúng đối tượng, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và công khai, dân chủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng công chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên là 05 người; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung là 04 người; nâng lương trước thời hạn là 05 người.

Công tác nâng ngạch, chuyển ngạch

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thống kê về việc bổ nhiệm ngạch Thống kê viên đối với công chức tập sự, Cục Thống kê đã làm hồ sơ đề nghị Tổng cục trưởng Quyết định bổ nhiệm ngạch Thống kê viên cho 07 trường hợp.

Công tác nâng ngạch: Không phát sinh.

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và kỷ luật

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ BHXH 01 lần cho 01 công chức thuộc Chi cục Thống kê thành phố Buôn Ma Thuột. Làm thủ tục thanh toán chế độ BHXH cho 01 công chức chết do bệnh hiểm nghèo thuộc Chi cục Thống kê huyện Krông Pắc. Thông báo nghỉ hưu cho 01 trường hợp nghỉ hưu vào tháng 10 năm 2021.

Thực hiện trích nộp và giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đối chiếu và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho công chức, người lao động được cập nhật thường xuyên, đúng chế độ, chính sách nhà nước quy định; giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản… kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi chính đáng đối với công chức và người lao động.

          Chế độ nghỉ phép năm được giải quyết kịp thời, đúng quy định cho công chức, người lao động khi có đơn đề nghị nghỉ phép.

Về kỷ luật, bỏ việc, thôi việc: Giải quyết thôi việc cho 01 trường hợp theo nguyện vọng.

Đã thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin công chức, người lao động vào phần mềm Quản lý nhân sự theo yêu cầu của TCTK, đảm bảo thời gian quy định theo kế hoạch công tác đã giao.

5.2. Công tác thi đua khen thưởng

Phong trào thi đua của đơn vị luôn đ­ược giữ vững và là động lực để công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2021; phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương trong năm 2021 tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021, được toàn thể công chức, người lao động hưởng ứng, đại diện các đơn vị đã ký giao ước thi đua quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch công tác và các chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021; phát động phong trào thi đua trong Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2021), 45 năm thành lập Cục Thống kê Đắk Lắk (18/6/1976-18/6/2021) và các ngày lễ lớn của đất nước”. Phát động phong trào thi đua trong Hội thao ngành Thống kê Đắk Lắk, Hội thao các Cục Thống kê khu vực Tây nguyên lần thứ VI.

Công tác khen thưởng được triển khai chặt chẽ, thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, tỷ lệ, đúng đối tượng và đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, đảm bảo khách quan, dân chủ, kịp thời, có chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân, hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” nhân dịp Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam; hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thống kê năm 2021 cho các cá nhân trong và ngoài Ngành.

Đã thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin khen thưởng cấp đơn vị năm 2020 theo yêu cầu của TCTK.

5.3. Công tác tài chính kế toán

Phân bổ dự toán và công khai phân bổ dự toán

Năm 2021 thực hiện phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Quyết định số 228/QĐ-TCTK ngày 24/3/2021 của Tổng Cục Thống kê về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021, quy định các nội dung định mức các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy, chi cho nghiệp vụ, các khoản kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản...  không bao gồm chi lương, các khoản có tính chất tiền lương và các khoản đóng góp theo lương, cách phân bổ dự toán chi thường xuyên, quản lý điều hành kinh phí thuận lợi cho các đơn vị chủ động thực hiện. Căn cứ dự toán được giao và biên chế của từng đơn vị, Cục Thống kê tổ chức họp Ban lãnh đạo, Trưởng, phó phòng các Phòng văn phòng Cục, đại diện đoàn thể và kế toán thống nhất nguyên tắc, hình thức phân bổ giao dự toán kinh phí thường xuyên cho Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố đảm bảo công khai, minh bạch. Thực hiện cấp đủ tiền lương và các khoản phụ cấp lương (kể cả biên chế và hợp đồng) sau khi đã trừ các khoản chi chung BHXH, BHYT, BHTN. Cấp 2% kinh phí công đoàn cho các Chi cục tự trích nộp. Kinh phí định mức biên chế cơ quan Cục giữ lại một phần để chi khen thưởng thường xuyên, đột xuất trong năm và các khoản chi khác (sơ kết, tổng kết năm, tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ phụ cấp ưu đãi nghề, hỗ trợ khác), số kinh phí định mức còn lại phân bổ đều số người của từng đơn vị qua tài khoản kho bạc của các đơn vị.

Đối với kinh phí các cuộc điều tra thường xuyên, Tổng điều tra: Thực hiện theo Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra Thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; Công văn số 656/TCTK-KHTC ngày 14/5/2021 của TCTK hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2021 và quyết toán kinh phí năm 2020. Sau khi nhận Quyết định giao dự toán của  Tổng cục Thống kê, các phòng nghiệp vụ tiến hành lập, phân bổ dự toán dựa vào kế hoạch công tác, tình hình thực tế của cuộc điều tra, Tổng điều tra và hướng dẫn định mức chi công điều tra phân theo hệ số vùng miền, khối lượng công việc từng cuộc điều tra, Tổng điều tra đảm bảo yêu cầu của phương án và tuân thủ các quy định quản lý tài chính hiện hành, sau đó bộ phận kế toán kiểm tra, tổng hợp, tổ chức họp phân bổ kinh phí với đầy đủ thành phần có liên quan, đảm bảo chi đủ tiền công cho điều tra viên, tổ trưởng, còn lại chi công tác xử lý, nghiệm thu và chi khác liên quan các cuộc điều tra.

Thực hiện công khai phân bổ dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước được niêm yết tại cơ quan, photo gửi các đơn vị sau mỗi lần phân bổ kinh phí.

Quản lý, điều hành và sử dụng dự toán

Trong 6 tháng đầu năm 2021, việc quản lý, điều hành và sử dụng dự toán của đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; công tác quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên và kinh phí các cuộc điều tra thống kê được thực hiện theo đúng kế hoạch, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Thực hiện thanh toán các khoản lương, công tác phí… cho công chức, người lao động và thanh toán các khoản điện, nước, văn phòng phẩm… đối với các đối tượng ngoài cơ quan đúng chế độ, đảm bảo thời gian quy định.

Hàng quý thực hiện kiểm tra chứng từ, quyết toán kinh phí đối với các Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố.

Tăng cường cơ sở vật chất, quản lý đầu tư xây dựng, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho hoạt động thống kê

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, các dự án đã được Tổng cục duyệt kế hoạch vốn, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk được Tổng cục Thống kê giao làm chủ đầu tư. Căn cứ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư ban hành các Quyết định định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu xây lắp, thuê các đơn vị tư vấn giám sát quá trình thi công xây dựng công trình, thuê tư vấn quản lý dự án... 

Thực hiện tổng hợp các loại tài sản từ các Phòng, Chi cục đề xuất, lập kế hoạch mua sắm, trang cấp cho các đơn vị theo dự toán được duyệt.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thống kê Đắk Lắk đã được Tổng cục Thống kê bố trí vốn sửa chữa trụ sở Chi cục Thống kê huyện Krông Ana, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục để tiến hành sửa chữa. Công trình xây dựng Chi cục Thống kê thị xã Buôn Hồ đến nay đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng.

Xây dựng các quy định quản lý tài chính, quản lý đầu tư

Các văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách của Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê đều photo gửi các đơn vị, đồng thời Cục Thống kê ban hành văn bản gửi các phòng nghiệp vụ, các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021; hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, các Chi cục Thống kê lập và thanh toán đúng với các biểu mẫu theo quy định.

Đã xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí cho cả năm và từng quý trong năm 2021, việc sử dụng kinh phí luôn bám sát kế hoạch. Hàng quý kiểm tra quyết toán chứng từ, nhắc nhở, đôn đốc các Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, của cơ quan trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách Nhà nước được giao, khắc phục tình trạng báo cáo quyết toán chậm, chứng từ, sổ sách kế toán không đúng quy định.

          5.4. Công tác khác

Công tác kho quỹ, văn thư lưu trữ, nhân bản tài liệu thực hiện theo đúng quy định của nhà nước: Thực hiện tốt phần mềm Quản lý văn bản eoffice trong xử lý việc xử lý, cập nhật văn bản đi đến, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm và cước gửi công văn. Kho quỹ không để xảy ra hao hụt mất mát, quản lý sử dụng con dấu đúng nguyên tắc.

Lái xe thực hiện nhiệm vụ đưa đón lãnh đạo đảm bảo thời gian, an toàn. Bảo quản và giữ gìn xe sạch sẽ, bảo dưỡng xe theo định kỳ.

Bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ, tuần tra canh gác trong khu vực cơ quan đảm bảo an toàn; an ninh trật tự, tài sản cơ quan và tài sản công chức trong đơn vị được đảm bảo. Vệ sinh bên ngoài cơ quan sạch sẽ.

Tạp vụ thực hiện công việc vệ sinh tại khu vực được phân công, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng. Nắm lịch các cuộc họp để vệ sinh phòng họp và chuẩn bị nước uống kịp thời.

Công tác Hành chính - Quản trị: Tham mưu tốt cho Lãnh đạo Cục về công tác hành chính và quản trị. Thực hiện giúp Lãnh đạo Cục quản lý đất đai, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, các hoạt động hành chính văn thư, lưu trữ, lễ tân, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác in ấn, cấp phát văn phòng phẩm phục vụ công tác và các cuộc điều tra thường xuyên, điều phối phương tiện công tác, đón tiếp chu đáo các đoàn khách đến liên hệ công tác tại đơn vị.     Việc mua sắm, trang bị, quản lý, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất tài sản, máy móc thiết bị được thực hiện kịp thời. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, đón tiếp các đoàn công tác của Tổng cục Thống kê và khách đến liên hệ công tác, thăm hỏi công chức, người lao động và thân nhân khi ốm đau, việc hiếu hỷ... chu đáo, kịp thời.

         Thực hiện tốt việc kết nghĩa với Buôn đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì thường xuyên việc kết nghĩa và tổ chức tặng quà cho buôn kết nghĩa nhân dịp lễ, tết. Duy trì thăm và tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Tham gia đầy đủ các phong trào thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ do Công đoàn Viên chức tỉnh, Khối thi đua tổ chức. Đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện khi có kêu gọi.

6. Quản lý, điều hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị

6.1. Công tác quản lý, điều hành

Thực hiện Quy chế dân chủ trong quản lý điều hành của lãnh đạo, làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Phân công, bố trí lĩnh vực phụ trách trong Ban lãnh đạo Cục, cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; đồng thời các phòng nghiệp vụ, các Chi cục Thống kê cấp huyện có kế hoạch phân công công việc cho công chức từng đơn vị.

Công tác quản lý điều hành, thực hiện dân chủ cơ sở được lãnh đạo Cục quan tâm, với các nguyên tắc thực hiện dân chủ trong mọi lĩnh vực, các hoạt động, công việc triển khai tại đơn vị đều được công khai bàn bạc và thông qua đến từng công chức toàn ngành, được cụ thể bằng các quy chế, quy định

6.2. Phối hợp giữa chính quyền, cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Chi bộ và chính quyền, giữa cơ quan và Công đoàn, tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của ngành.

Chi bộ lãnh đạo trực tiếp và tạo mọi điều kiện để chính quyền, tổ công đoàn, ban nữ công hoạt động nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Chính quyền, công đoàn nắm và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công chức, người lao động trong đơn vị.

         Chính quyền và công đoàn phối hợp thực hiện tốt việc kết nghĩa với Buôn đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì thăm và tổ chức tặng quà cho buôn kết nghĩa nhân dịp lễ, tết. Tổ chức thăm và tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhân dịp Tết nguyên đán; phối hợp tốt trong việc hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do đoàn thể cấp trên phát động, đặc biệt hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19 và ủng hộ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 do TCTK và địa phương phát động, toàn ngành Thống kê Đắk Lắk đã ủng hộ với tổng số tiền trên 29 triệu đồng.

7. Đối với Chi cục Thống kê khu vực, huyện, TP

Nhìn chung các đơn vị đã bám sát và hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác được giao trong 6 tháng đầu năm 2021, các báo cáo đúng biểu mẫu, thời gian quy định. Đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành đơn vị thực hiện các cuộc điều tra, cụ thể như sau:

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tổ chức. Đã triển khai công tác thu thập số liệu các cuộc điều tra định kỳ hàng tháng, quý, năm, các cuộc điều tra thường xuyên trong kế hoạch như: Điều tra công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải, khảo sát mức sống, lao động việc làm, các loại giá, điều tra vốn đầu tư quý, các cuộc điều tra nông lâm nghiệp, thuỷ sản..., thực hiện nhập tin số liệu một số cuộc điều tra theo phương án quy định. Đặc biệt đã tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo Phương án Tổng điều tra kinh tế, điều tra doanh nghiệp năm 2021. Một số lãnh đạo Chi cục có tinh thần trách nhiệm cao khi triển khai thực hiện, giám sát chất lượng ghi phiếu đến khi nghiệm thu bàn giao phiếu điều tra.

Hiện nay 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã biên soạn Niên giám Thống kê cấp huyện năm 2020, Niên giám Thống kê các huyện, thị xã, thành phố đã được biên soạn theo mẫu Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp huyện. Nhìn chung các đơn vị đã triển khai thực hiện đầy đủ. Đã có sự đối chiếu số liệu, kiểm tra, thống nhất giữa các phòng nghiệp vụ, phòng Thống kê Tổng hợp và Chi cục Thống kê cấp huyện do đó khắc phục được tình trạng chênh lệch số liệu giữa cấp tỉnh và cấp huyện.

Tham mưu cho địa phương thực hiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cung cấp số liệu phục vụ các kỳ họp Huyện ủy, UBND huyện thị xã, thành phố và các đối tượng dùng tin.

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2021).

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cấp huyện theo đúng phương án quy định.

Tham gia đầy đủ các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, đóng góp ủng hộ do địa phương phát động, thực hiện tốt công tác kết nghĩa với Buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Các Chi cục Thống kê khu vực, huyện tham dự hội nghị qua hệ thống trực tuyến do ngành Thống kê trang cấp

Báo cáo đồng thời đề ra định hướng, kế hoạch triển khai trong thời gian tới và đề cập những khó khăn, tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị dành nhiều thời gian để Lãnh đạo CTK và  lãnh đạo các phòng nghiệp vụ giải đáp thỏa đáng những kiến nghị, vấn đề còn vướng mắc của các Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố trên tinh thần trách nhiệm, cởi mở để đạt được sự đồng thuận cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ của Ngành.

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk - Đỗ Tấn Xuân ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tại Hội nghị. Với tinh thần xây dựng ngành, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Cục trưởng đề nghị các đơn vị cùng chia sẻ và phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được Tổng cục Thống kê và địa phương giao, đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị.

Nguyễn Sỹ Long


In bài này