Cục Thống kê Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022

        Sáng ngày 27/9/2022, tại Hội trường cơ quan, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 cho 9 Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thị xã và thành phố. Đồng chí Đỗ Tấn Xuân – Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 51 đại biểu là công chức ngành Thống kê và 55 điều tra viên.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022

        Sau khi phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Tấn Xuân - Cục trưởng Cục Thống kê đã thông qua Quyết định số 1190/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022. Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích: Đánh giá thực trạng, năng lực và kết quả SXKD của các cơ sở, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách; Cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở SXKD cá thể; Tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc gia, đáp ứng yêu cầu liên quan đến lĩnh vực tài khoản quốc gia; Đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước.

Ông Đỗ Tấn Xuân - Cục trưởng Cục Thống kê Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo hội nghị


Đối tượng điều tra là cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản), chứa đựng thông tin cần thu thập như: Thông tin định danh, thông tin về hoạt động SXKD, thông tin tài sản, nguồn vốn, nộp ngân sách... với 2 loại phiếu gồm phiếu số lượng 01/CT-SLvà phiếu mẫu 02/CT-M.
Tại Hội nghị, giám sát viên, điều tra viên tham dự tập huấn được các báo cáo viên cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ thu thập thông tin phiếu điều tra về các lĩnh vực: Công nghiệp; thương mại; vận tải; dịch vụ. Ngoài ra, báo cáo viên hướng dẫn sử dụng trang điều hành tác nghiệp trên Webform và cách sử dụng thu thập thông tin bằng thiết bị thông minh cho điều tra viên.
Thông qua lớp tập huấn, các điều tra viên đã thao tác tốt hình thức thu thập bằng Capi trên thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh, đối với quản trị viên và giám sát viên cấp huyện sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm trên Webform như: duyệt danh sách nền; tạo danh sách điều tra viên; phân điều tra viên phụ trách địa bàn điều tra, xem và theo dõi tiến độ điều tra,....Hội nghị đã lắng nghe góp ý từ các điểm cầu xung quanh những vấn đề liên quan đến cuộc điều tra như: chỉ tiêu về năng lượng; thống nhất xác định tài sản; nguồn vốn; doanh thu; xác định thống nhất đối tượng thuộc diện điều tra;....
Để công tác triển khai Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 đạt kết quả tốt, phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn, đồng chí Cục trưởng có ý kiến chỉ đạo đối với Chi cục Thống kê cấp huyện và Phòng Thu thập Thông tin thống kê cần lập Kế hoạch điều tra cụ thể, đặc biệt chú trọng đến khâu kiểm tra, giám sát địa bàn ngay từ những ngày đầu của cuộc điều tra, kịp thời đánh giá những mặt ưu điểm và khuyết điểm để đôn đốc, nhắc nhở điều tra viên, hạn chế thấp nhất sai sót, đảm bảo đúng tiến độ điều tra./.


In bài này