Đắk Lắk tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Đắk Lắk tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Sáng 25/2, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021 đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị tham gia. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cùng đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Trong 3 ngày từ ngày 25/2- 27/2/2021, các đại biểu sẽ được nghe trình bày và tập trung thảo luận về các nội dung gồm: Thông qua Quyết định số 307 ngày 27/02/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021; Giới thiệu phương án điều tra, thu thập thông tin đối với doanh nghiệp; cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ; điều tra đối với tôn giáo, tín ngưỡng; điều tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; công tác tuyên truyền tổng điều tra kinh tế; cách quản lý, sử dụng, kinh phí tổng điều tra kinh tế…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở

hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 202 nhấn mạnh: Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng được tổ chức 5 năm một lần do ngành thống kê thực hiện. Đây là căn cứ quan trọng góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của cả nước và địa phương. Cuộc tổng điều tra lần này có quy mô rộng, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Vì vậy trong quá trình thực hiện Ban chỉ đạo tổng điều tra cần huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân; công tác tuyên truyền phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; việc thu thập thông tin phải chính xác, kịp thời, kết quả điều tra phải đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

 

 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Đỗ Tấn Xuân phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Học viên tham dự tập huấn


In bài này